Toulky v okolí Hangzhou - Starobylý chrám Lingyin

20:00 | 08.03.2013 Erik 2
Chrám Lingyin (灵隐寺) naleznete v úzkém a dlouhém údolí mezi dvěma horami na severozápad od města Hangzhou (杭州).
Uvnitř chrámu Lingyin
Uvnitř chrámu Lingyin FOTO: uploadimage.cn
Dalo by se říct, že tu stál odjakživa, protože jeho přítomnost lze v záznamech sledovat zpět až do začátku pátého století, kdy vládla dynastie Východní Ťin. Podle místních legend jej založil indický mnich Huili, který se na tomto místě během své pouti zastavil a byl okouzlen a inspirován zdejší přírodní scenérií. Podobné místo muselo být podle něj příbytkem Nesmrtelných a tak chrám pojmenoval Lingyin - což můžeme přeložit jako Útočiště duše. Jeho popel je dnes uložen v kamenné pagodě poblíž vchodu, obklopen mnoha vzrostlými stromy, z nichž některé jsou opravdu velmi staré. Skoro by se chtělo věřit, že to jsou pamětníci doby, kdy byl ještě naživu.Význam chrámu v průběhu staletí postupně narůstal a v době své největší slávy se skládal z devíti budov, osmnácti pavilónů, sedmdesáti sedmi paláců a hal a třinácti set místností, které poskytovaly ubytování třem tisícům mnichů. Klášter podobných rozměrů si lze představit poměrně obtížně a dnešní podoba je již o dost odlišná - změněná požáry, válkami a zvraty osudu neodmyslitelně patřícími k tak dlouhé historii. Hlavní budovy, které můžeme vidět dnes jsou výsledkem rekonstrukce, která proběhla v roce 1974.První velká stavba, ke které nás zavedou kroky je Hala Nebeských králů (天王殿). Původně sloužila jako brána do chrámového komplexu, ale dnes návštěvníci vstupují bočním vchodem opodál. Důvod je velmi praktický - oddělit posvátné místo od prodeje vstupenek; nutného zla jenž s sebou nese turistická popularita. Na dveřích haly samotné si můžeme všimnout nápisu, který zní: "Pojďme usednout a čekat na zápraží odkud uvidíme další vrcholek hory letící z daleka. Přivítejme jaro s úsměvem, když taje sníh a vody potoka začnou znovu plynout." Po vstupu dovnitř si nejde nevšimnout zdobeného stropu, na kterém se prohánějí detailně vyvedení draci a fénixové. Postavy čtyř Nebeských králů (každý vládne jedné světové straně) stojí po stranách Maitréji v podobě smějícího se Buddhy s velkým břichem, o kterém se říká, že je schopen snést každé zlo a smát se každé směšné osobě na světě. Nebeští králové jsou skutečně impozantní. Když si při pohledu na ně uvědomíte, že vstupní místo je tu stejně velké nebo ještě větší než hlavní prostory většiny jiných čínských chrámů, je pak jasné, že se nacházíte v nejvýznamnějším buddhistickém centru jihovýchodní Číny.Jakmile projdete skrz, stanete na nádvoří a bude se před vámi tyčit Hala Velkého mudrce (大雄宝殿) vysoká téměř 34 metrů. Jde o nejvyšší budovu nejen v tomto chrámu, ale zřejmě také o nejvyšší jednoposchoďovou stavbu v Číně vůbec. Uvnitř čeká socha Buddhy Šákjamuniho vyrobená z 24 kusů kafrového dřeva pokrytého zlatými lístky, která není o mnoho menší než hala samotná. Vyvarujte se všech nepravostí (hlavně focení, které je uvnitř chrámových budov zakázáno), protože po obou stranách hlídá po dvaceti světcích sloužících jako strážci spravedlnosti. Někteří mají na tvářích velmi výmluvné výrazy, takže se nemůžete divit, že před nimi prchají i démoni.V areálu najdete mnoho dalších menších budov a svatyní a drobností k obdivování, ale určitě nevynechejte Halu pěti set osvícených (五百罗汉堂). Byla postavena až v nedávné minulosti pro doplnění tradiční chrámové struktury a setkáte se v ní skutečně s pěti sty podobiznami těch, kteří dosáhli nirvány. Každá socha je originál a snaží se vystihnout povahu nebo životní příběh dané osoby. Uličky se zde klikatí na jednu i druhou stranu. Teprve, když si vše představíte z nadhledu, zjistíte, že jsou tak vedeny proto, aby dohromady dávaly tvar buddhistické svastiky. V jejím středu, kde se všechny uličky spojují, se nachází bronzová kanopa se sochami čtyř bodhisattvů. Jedná se o nejvyšší dílo z plného bronzu na světě.Chrám vlastní rozsáhlou a velmi důležitou sbírku buddhistických textů a súter. Je proto kromě turistů a běžných poutníků také cílem osob detailně zkoumajících rysy čínského buddhismu a jeho historii. Mezi nejstarší poklady patří kopie Diamantové sútry napsaná Dong Qichangem během dynastie Ming a její dřevořezba publikovaná za dynastie Čching. Ale nemusíte být odborníci na to, aby jste se zde dozvěděli o buddhismu něco nového. Stačí si všímat tabulí, na kterých jsou ručně křídou psané texty nebo obrázků mnichů charakterizujících jednotlivé kroky na cestě k osvícení. A až půjdete hlavní branou z areálu zpět, můžete dát za pravdu nápisu "zhichi Xitian" (咫尺西天) - "Západní nebe je tu na dosah".ZDROJ: en.wikipedia.org, Tang Seng
FOTO: uploadimage.cn
FOTO: dcbbs.zol.com.cn
FOTO: dcbbs.zol.com.cn
FOTO: Tang Seng
FOTO: travelchinaguide.com
FOTO: Tang Seng

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9