Tam Coc: Vnitrozemská Ha Long Bay

13:31 | 19.03.2019 Host 0
Jedním z nejvzácnějších přírodních pokladů Vietnamu je množství krasových oblastí, z nichž je dokonce několik zapsáno na seznamu Unesco. Jednou z těchto ceněných oblastí je i Tam Coc.
Po řece Ngo Dong, Tam Coc
Po řece Ngo Dong, Tam Coc FOTO: Katka Francová

Jedním z nejvzácnějších přírodních pokladů Vietnamu je množství krasových oblastí, z nichž je dokonce několik zapsáno na seznamu Unesco. Jednou z těchto ceněných oblastí je i Tam Coc – rovinatá krajina v provincii Ninh Binh vyplněná rýžovými poli, mezi nimiž jako věže vyrůstají vápencové skály. Nejjednodušším způsobem, jak oblast, které se také říká “vnitrozemská Ha Long Bay”, poznat, je na kole. Vzdálenosti tu totiž nejsou velké.

Tři jeskyně

V porovnání se zátokou v Tonkingském zálivu zaujímá Tam Coc mnohem menší rozlohu a i turisté se sem hrnou v nižším počtu. Tedy zatím. Od té doby, co je Tam Coc společně s nedalekým krajinným komplexem Trang An a pozůstatky královského města Hoa Lu na seznamu Unesco a Vietnam zažívá turistický boom, stává se i Tam Coc stále populárnější.


 

“Tři jeskyně”, jak zní v překladu název oblasti, se nachází asi 6 km jihozápadně od rušného správního města Ninh Binh. Vstupní bránou do Tam Coc je vesnice Van Lam, která se proslavila svými výrobky s ručními výšivkami, které se ale většinou říká Tam Coc. Oněmi třemi jeskyněmi, které daly místu jméno, jsou Hang Ca, Hang Giua a Hang Cuio. Ty byly před miliony let vyhloubeny v okolních vápencových skalách vodou a dnes nimi protéká řeka Ngo Dong.Jednou z nejoblíbenějších turistických atrakcí je projížďka těmito jeskyněmi na loďce, kterou majitel vesluje pomocí chodidel.

 

TIP: Vyjeďte do Vietnamu s českým průvodcem na jeden z poznávacích zájezdu do Vietnamu. Můžete poznat pulzující Hanoj, zátoku Halong na zájezdu Vietnam pro každého od 39 490 Kč na 11 dní.


Na veslici po Tam Coc

Do Tam Coc se vyplouvá z kotviště ve vesnici Van Lan. Majitel veslice se opře do úzkého opěradla zaraženého mezi prkna na zádi, uchopí dřevěná vesla chodidly a vyrazí na plavbu po řece lemované rýžovými políčky a vysokými vápencovými skalami. Tento pro nás kuriózní způsob veslování ovládají všichni zdejší majitelé veslic.


 

Postupně proplujeme všemi třemi jeskyněmi, z nichž nejdelší je se svými 127 metry Hang Ca. I při pohledu na okolní skalní stěny můžeme spatřit několik skalních otvorů dalších jeskyní. Jednou z nich je i jeskyně Hang Mua, které si zřejmě kvůli stromům u skály na první pohled nevšimneme. Na vrcholu skály tyčící se nad ní však “trůní” nepřehlédnutelná silueta draka a altánek, odkud se na oblast Tam Coc nabízejí nádherné výhledy.
 

Za poslední třetí jeskyní Hang Cuoi, která je dlouhá 40 metrů, na nás bude čekat několik loděk s neoblomnými prodejci občerstvení a ovoce. A zde je také místo, kde náš veslař loďku otočí a my se vydáme stejnou trasou, jako jsme připluli nazpět ke kotvišti, kde dvouhodinová plavba končí.

Taneční jeskyně Hang Mua

K již zmíněné jeskyni Hang Mua se lze dostat velmi snadno. Odbočka k jeskyni označená cedulkou se nachází asi dva kilometry od kotviště ve vesnici Van Lan u hlavní příjezdové silnice z Ninh Binh. Cesta vede mezi domky do rýžových polí a po dvou kilometrech končí u brány do rekreačního areálu Hang Mua Ecolodge obklopeného vysokými vápencovými horami. Již od brány je vidět bílé klikatící se schodiště vedoucí na vrchol z jedné ze skal, na němž stojí jednak oltář zasvěcený bohyni Quan Am a také drak, jehož siluetu jsme si mohli prohlédnout během plavby po řece Ngo Dong.


K pojmenování jeskyně Hang Mua se váže pěkná legenda. Někdy ve 13. století prý v jeskyni na žádost císaře z dynastie Tran, tančily jeho poddané. Od té doby se jeskyni říká “taneční”.
 

Tato “taneční” jeskyně je průchozí a dovede nás k mokřadům vyplněným rýžovými poli, kterými jsme předtím proplouvali na veslici. Jedna postranní chodba ukrývá malé sladkovodní jezírko.

Pohled z ptačí perspektivy

Hlavním důvodem, proč ale toto místo všichni vyhledávají, není Hang Mua, ale možnost spatřit Tam Coc z ptačí perspektivy.
 

Abychom se nahoru na vyhlídku od oltáře dostali a mohli si vychutnat pohled na širé okolí, musíme nejprve vystoupat docela strmé schodiště o pěti stech schodech. Schodiště začíná hned vedle malé “tygří jeskyně” a s přibývající výškou se budeme nejen stále více potit a zadýchávat, ale budou se nám nabízet i stále zajímavější výhledy. Naše námaha bude odměněna nejen dechberoucím pohledem na jeden z meandrů řeky Ngo Dong, po kterém sem a tam plují turistické veslice a mizí v jedné z jeskyní, ale i výhledem na rovinu táhnoucí se k Ninh Binh vyplněnou lány rýžových polí a vápencovými homolemi.

Pagoda Bich Dong

Během návštěvy Tam Coc nesmíme vynechat ani prohlídku pagody Bich Dong, která se nachází asi dva kilometry západně od Van Lan. Pagoda je oblíbeným poutním místem a tak je kolem ní i v jejím areálu dost živo. Stánkaři nabízejí před vstupem do areálu pagody suvenýry a občerstvení a Vietnamci v houfech šplhají po schodech až pod vrchol hory Bich Dong, kde stojí jeden ze tří chrámů.


 

Pagoda Bich Dong postavená v roce 1428 se skládá celkem ze tří chrámů. Spodní chrám stojí na úpatí hory. Od něj vede sto schodů ke střední pagodě nalepené na skále a po cestě k nejvyššímu chrámu je třeba projít skrz horu tmavou jeskyní.
 

Zelená krajina, do níž je zasazený tento historický náboženský komplex, je nádherná a ukrývá spoustu zajímavých zákoutí.


AUTORKA & FOTO: Katka Francová


Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9